Шуменско

Най-чистият етилов алкохол е тук!

Преди повече от 150 години люлка на бирената цивилизация в България става Шумен. Началото е било поставено от унгарските емигранти, най известният сред които е Лайхот Копут.

Седем предприемчиви шуменски търговци и чешкият майстор-пивовар Франц Милде създават първата бирена фабрика в Шумен през далечната 1882 годиа. Майсторът пристига в града през септември 1882г. И само след месец по късно – 26 октомври 1882г.- основава „Българско пивоварно дружество”.Целта му е варене и продажба на пиво на едро и дребно.

Сайтът на Шуменско пиво

Шуменско

бутилка Шуменско пиво